Pastor

DARIO KAPIN – pastor

Dario Kapin rođen je u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 1967. godine. U januaru 1991. godinem nakon što je čuo Božju Riječ, doživljava obraćenje i postaje sljedbenik Isusa Krista – radikalno spašen, kršten u vodi i Svetom Duhu.

Te iste (1991.) godine odlazi u Švedsku gde tokom 1992/93 završava biblijsku školu u Upsali (Švedska). Od 1993. do 1995. godine živi u Vetlandi (Švedska) gdje pomaže u radu lokalne crkve i evangelizaciji. Tokom godina provedenih u Švedskoj, Dario dobija poziv od Gospoda da služi u Srbiji i 1995. godine odlazi u Novi Sad (Srbija) sa Božjim pozivom da prenese poruku spasenja onima koji su izgubljeni.

Decembra 1995. godine stupa u brak sa Silvijom koja je takođe doživjela obraćenje 1991. godine, i oni tokom 1997. i 1998. godine dobijaju dve kćerke. Od 1996. do 2000. godine Dario služi kao starješina u pentekostnoj zajednici u Novom Sadu, a 2002. godine seli se sa porodicom u Zenicu (Bosna i Hercegovina) gdje 2004. godine po Božijem pozivu započinju novu crkvu.

Vizija je od samog početka bila da se dosegne, ne samo grad Zenicu, već i cijela država. Duh Sveti je kroz svo ovo vrijeme otvarao vrata, posebno kroz medije, i na taj način pastor Dario je mogao da dosegne do mnogih ljudi i propovjeda Evanđelje po cijeloj Bosni i Hercegovini.