Davanje

Ukoliko želite finansijski da potpomognete rad Biblijske protestantske crkve: rad na pčelinjaku, misijski rad, pastora i njegovu porodicu, članove crkve i sl. svoje dragovoljne darove možete poslati preko Foursquare linka za donaciju ili direktno na naš crkveni račun (instrukcije na dnu).

Najljepše vas molimo da prilikom slanja vaših darova/priloga, naznačite za koga/za šta šaljete.

Unaprijed vam se zahvaljujemo na svakom vidu podrške koju pružate radu Biblijske protestantske crkve i neka “Bog ispuni svaku potrebu vašu u skladu sa bogatstvom svojim u slavi, u Kristu Isusu.” Filipljanima 4: 19

PAYMENT INSTRUCTIONS
PAYMENT SHOULD BE EFFECTED AS FOLLOWS:
BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERCEGOVINA
SWIFT CODE:              RZBABA2S
ADDRESS:                   ZMAJA OD BOSNE BB, BOSNIA AND HERCEGOVINA
DETAILS OF BENEFICIARY:
IBAN CODE:                               BA391610550032990023
FULL BENEFICIARY NAME:      BIBLIJSKA PROTESTANTSKA CRKVA
FULL BENEFICIARY ADDRESS: ABDULAZIZA ASKA BORICA 1/2