Misija

Efežanima 6: 10-18

“A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga, jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba. Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde, i obuvši noge u pripravu evanđelja mira. A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga. I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete.”

Misija i zadatak Biblijske protestantske crkve u Zenici je širenje Božijeg kraljevstva, kako u samome gradu Zenici, tako i širom Bosne i Hercegovine, kao i van granica naše zemlje.

Ono što nam je Gospod Isus stavio na srce jeste da podignemo jednu jaku crkvu koja će biti svjetionik pravednosti i istine, i put k Bogu za sve ljude ovog svijeta. Vizija je da se podigne crkva koja će podići silne i moćne radnike Gospodnje, one koji će podizati nove crkve i nove radnike.

U skladu sa tim vjerujemo da nas Gospod Isus poziva da obučavamo vjerne u sljedećem:

  1. Da shvate ko je Bog i šta je Njegova volja za svakog pojedinca
  2. Da shvate ko je naš neprijatelj (đavo) i šta on želi u našim životima
  3. Da shvate ko smo mi u Isusu Kristu, šta nam je darovano Njegovom smrću i uskrsnućem, i šta Biblija govori o nama

Želimo da svako, ko se odluči da bude članom BPC i prihvati ovu Misiju kao dio sebe, bude predan Bogu i dopusti Njegovom Svetom Duhu da ga vodi u svemu ovome, kako bi na najbolji mogući način ova Misija bila ispunjena.

Vjerujemo da, samo ako smo na istoj strani, možemo ispuniti ovaj zahtjev i Misiju od Boga.