Božićna služba u Zenici

Danas, 24. decembra, imali smo božićnu službu u našoj crkvi.

Došli su neki novi ljudi sa svojom djecom i lijepo smo se proveli u bogosluženju, poruci i druženju.

Slava Gospodu dali smo dvije Biblije za one koji pokazuju interes da saznaju više o vjeri u Krista i dvije Biblije za djecu i molimo se da je ti roditelji i djeca koriste, čitaju i vjeruju u poruku evanđelja u njoj.

Takođe, naše kćerke i porodica Wood’s su pravili kolače, a mi smo kao porodice (Wood’s i Kapini) pripremili poklone za naše članove i jedni za druge.

Bilo je to zaista blagosloveno vrijeme i svu slavu smo dali našem Spasitelju Isusu!