Pastor Samples: Idite i širite evanđelje!

Ove nedjelje (26. maja) smo imali odlično vrijeme sa našim prijateljima iz Kalifornije. Pastor Jim Samples iz Foursquare crkve New Life Christian Fellowship u Moreno Valley, je došao u Zenicu sa svojom kćerkom i jednim crkvenim parom i bio je to veliki blagoslov za nas.

Blagoslovili su nas kalifornijskim obožavanjem i dobrom Božjom Riječju. Čuli smo da trebamo biti učenici, moliti se, čekati pravo vrijeme, primiti snagu Svetog Duha i onda izaći dijeliti Evanđelje s drugima.

Također smo se odlično proveli na našem pčelinjaku dan ranije gdje su naši gosti vidjeli šta sve radimo sa pčelama.

Također smo uživali u dobroj bosanskoj hrani 🙂