Članstvo

Članom Biblijske protestantske crkve (BPC) u Zenici može postati svako ko je:

  1. Nanovo rođen/a vjerom u Gospoda Isusa Krista, Mesiju i Sina Božjega
  2. Kršten/a vodenim krštenjem, činom podronjenja
  3. Prihvatio/la Vjerovanje BPC
  4. Prihvatio/la Misiju BPC
  5. Spreman/na da živi i radi u skladu sa Božjom Riječi – Biblijom
  6. Prepoznao/la BPC kao crkvu u kojoj može da služi i u istoj se duhovno razvija

Ovaj dokument nije skup određenih pravila, nego nešto čime se definiše odnos BPC prema članovima, kao i odnos članova prema BPC i jednih prema drugima.

BPC čine ljudi, braća i sestre, koji vjeruju u rođenje, smrt, uskrsnuće i uznesenje Gospoda Isusa Krista. To su ljudi koji su odlučili biti zajedno radi ostvarivanja Misije koju je Gospod Isus Krist, po Svetom Duhu, dao pastoru BPC u Zenici.

BPC se u skladu sa Božjom Riječi obavezuje  da svojim članovima pruža kvalitetnu Božju Riječ koja će ih osnažiti i ohrabriti, kako bi oni postali ono što Bog od njih očekuje. Takođe, BPC će, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, pomagati svakog člana koji se nađe u potrebi.

Članovi BPC su dužni da grade međusobno jedinstvo ljubavi i vjere, da podupiru jedni druge u njihovom duhovnom, duševnom i tjelesnom rastu i razvoju. Takođe, članovi BPC su dužni da svojim finansijskim potporama potpomažu rad BPC kako ona ne bi isključivo ovisila o stranim donatorima.

Članovi BPC trebaju svojim redovnim dolascima na bogosluženja, molitve i ćelijske grupe podupirati rad iste, te se i aktivno uključiti u širenje Božje Riječi.

Svaki član BPC predstavlja u javnosti, kako samu BPC, tako i sve njene članove. Zbog zaštite ugleda BPC, kao i imena Gospoda Isusa Krista, svaki član će za svoje nedolično ponašanje (ono koje nije u skladu sa Biblijom) biti podložan disciplinskoj mjeri, koja će se sprovoditi u skladu sa Svetim Pismom.

Takođe, svaki član može slobodno da prestane biti članom BPC ukoliko želi da ode u neku drugu vjersku zajednicu ili jednostavno želi da istupi iz članstva BPC.

Članom BPC se takođe prestaje biti onda kada  se osoba (član) trajno preseli u neki drugi grad ili državu, ili ukoliko osoba(član) ode Gospodu (smrt).