2013

April 2013. Posjeta premijeru kantona – ZDK

April 2013- Posjeta premijeru kantona – Magazin plus

Novembar 2013. Demant – Nezavisne novine

Novembar 2013- Reakcija – Radio Sarajevo