Projekat br. 1

Draga braćo i sestre, ponosni smo da vam možemo predstaviti punu 3D animaciju zemljišta koje smo kupili za pčelinjak. Ova 3D animacija je u stvari idejni projekat kako bi na samom kraju (kada se sve odradi) zemljište i pčelinjak trebali da izgledaju. Da bi došli do krajnjeg cilja, potrebno je da se ide korak po korak. Upravo iz tog razloga predstavljamo vam:

PROJEKAT br. 1

Projekat br. 1 bi morao da bude gotov do kraja marta mjeseca ili najkasnije početka aprila

Projekat br. 1 sastoji se od izgradnje objekta kojeg možete da vidite na donjim slikama i videima (na kraju posta) – (kraća verzija: 0:44 and 1:26, duža verzija 3:35 i 4:53).
To je magacin koji bi bio širok 4 metra, a dugačak 7 metara. U njemu bi bile smještene sve prazne košnice (koje se trenutno ne koriste na pčelinjaku), kao i sva pčelarski materijal. Takođe, jedan dio tog magacina bi bio posebno odvojen i koristio bi se za vrcanje meda.

Projekat br. 1 takođe sadrži pripremu pčelinjaka tj. izlivanje betonskih ploča kao podloga na kojima će stajati košnice.

Projekat br. 1 sastoji se i od umnožavanja pčelinjih društava, kao i nove sadnje drveća koje je pogodno za pčelu i koje je medonosno.

Projekat br. 1 sadrži i sređivanje kapije (kraća verzija: 0.05, duža verzija: 0:10) s tim da će ona biti malo drugačijeg oblika.

Projekat br. 1 uključuje i postavljanje ograde iza pčelinjaka (pored putića).

CIJENA: Da bi Projekat br. 1 mogao da se uradi u potpunosti i na vrijeme potrebno je 5.000 EUR / 5.800 USD  
               Već imamo prikupljeno 1.908 EUR / 2.174 USD za ovaj projekat.

DONIRAJ: Ako želite da donirate za Projekat br. 1 idite OVDJE.

Kraća verzija:

Duža verija: